Om chakraer

Chakra

Chakra betyr hjul på sanskrit. Vi har energibaner i og rundt kroppene våre og disse kalles chakraer. Det er hovedsakelig syv energibaner som prioriteres. Disse energibanene har utspring i ryggraden og står for hvert sitt område. 

Vi tar utgangspunktet i disse syv hovedchakraene:

Rotchakra: Rotchakra mørkerødt og sitter nederst i ryggsøylen. Når du har et rotchakra i balanse gir det deg i større grad et sikrere økonomisk stabilitet, muligheten til å lykkes økes og du får energi og kraft mye lettere. 


Harachakra: Hara chakra er orange og sitter i eggstokkene hos kvinner og i testiklene hos menn. Dette chakraet blir ofte avbildet mellom navelen og underlivet. Dette chakraet styrer forplantning og seksualitet, men også kreativitet og hvordan vi oppfatter andre mennesker. Når den er i ubalanse kan du oppleve latskap eller dårlig humør. Er den i balanse har du god energi og balanse. 


Solar Plexus: Dette er et gult chakra og befinner seg mellom bryst og navel. Dette chakraet styrer dermed flere organer ved magen og nervesystemet. Dette chakra henger også godt med vår emosjonelle side og den venstre hjernehalvdelen, som påvirker logikken vår. – det har innvirkning på hvor logiske og analytiske vi er. Når det er i balanse, står dette chakraet for lykke og evnen til å føle kjærlighet til andre. Dersom dette chakraet er i ubalanse kan det bety frykt.


Hjertechakra: Dette chakraet ligger perfekt i midten mellom brystbenet og er et grønt, men kan også være rosa hos noen mennesker. Hjertechakraet styrer hjertet og blodomløpet og påvirker immunsystemet vårt. Det er kjærlighetschakraet og det henger sammen med den høyre hjernehalvdelen vår, som handler om følelser. Et hjertechakra i balanse  gir oss kjærlighet og glede. Motsatt, når dette chakraet er i ubalanse, kan vi føle sorg og ikke minst sjalusi. 


Halschakra: Dette chakraet befinner seg på halsbenet, er blått og  knyttet til vår kommunikasjon og vurderingsevne. Når det er i balanse, gir det deg evnen til å kommunisere og få utløp for kreativiteten din. Dersom dette chakraet er i ubalanse, står det for usikkerhet og undertrykkelse.


Det 3.øyet: Dette chakraet befinner seg ved gropen midt på panna. Fargen er indigo og står for hvordan du oppfatter deg selv og verden. Dette chakraet representerer vårt Høyere Selv og den universelle intelligensn. Gjennom det 3.øyet kan du finne din klarsynhet, utøve telepati og få kontakt med din intuisjon. Hvis dette chakraet er i balanse, har du god intuisjon og en positiv kontroll. Dersom det er ubalanse her kan du oppleve depresjoner og lite energi.


Kronechakra: Dette chakra  befinner seg over hodet ditt ved issen og er avbildet som klart eller lilla. Gjennom kronechakraet kan du nå frem til følelsen av total bevissthet og kontakt med universet og den høyere gudommelige kraft. Når du har dette chakraet i balanse kan det gir deg sannhet, innsikt og høyere bevissthet. Når dette chakraet er i ubalanse gir det deg ikke noe spesielle negative sider, men du mister i lettere grad kontakt med ånden.