Karma

Karma er et ord som betyr “handling” på sanskrit. Karma refererer til en syklus av årsak og virkning som er et viktig begrep i mange østlige religioner, spesielt hinduisme og buddhisme.

I essensen refererer karma til både handlingene og ikke minst de konsekvensene av handlingene som utføres.

Du gjør ikke gode ting med håp om å få et tilfeldig godt utfall (karma påvirker ikke dine gjøremål dersom du håper å løfte energien din i håp om å vinne i toppgevist i lørdagslottoen).

I stedet betyr karma at trinnene i livet ditt, din åndelige utvikling og din personlighet er direkte formet av dine tanker og handlinger. Den du er nå påvirker den fremtidige deg.

Mange tror karma handler om å gjøre noe godt for å få godt og at dersom noe fælt skjer med noen, skyldes det dårlig karma. Men hvorfor tror mange dette?

Det er lettere å si “dårlig gjør dårlig” i stedet for “det er et dynamisk energisystem som reagerer på alle handlinger våre.”
Fordi vi har dette misforståtte perspektivet om at vi ikke har kontroll over våre skjebner.

Karma er ikke skjebne. Karma er en indre kraft som vi skaper, på godt eller vondt.

Når vi flytter dette til å si “det er dårlig karma”, når en dårlig ting skjer med oss, gir vi opp vår indre kraft. Vi gir opp vår evne til å endre ting.

Det er på grunn av denne falske oppfatningen at vi ønsker å forvandle karma til en slags minibank basert på vår etiske og åndelige oppførsel.

Men hvis vi kan slippe denne forståelsen av lykke, kan vi se at alt vi trenger er å leve dypt i nåtiden  og oppdage vår sanne natur.

Karma er rett og slett energi. Det er våre bevisste tanker og handlinger. Energien vi genererer nå og i fremtiden vil påvirke oss. Det har ingenting å gjøre med belønning eller straff. Karma er upartisk og det er vårt å kontrollere.