Ego

Hva er egentlig ego?

Alle mennesker har et ego. Dette kan selvsagt være en god ting i enkelte tilfeller fordi egoet kan hjelpe deg å overleve. Dessverre er egoet ganske ustabilt og krever mye. Et ego er ikke en synlig ting, men et abstrakt begrep der blant annet sinnet og bevisstheten din er fanget.

Egoet er så desperat etter å klare seg og være sterkest og den må hele tiden bli tilfredsstilt. Dette er en av grunnene til at flere av oss stadig ikke føler oss fornøyde med livet. Vi må ha mer. Mer stimuli, mer smykker, mer penger, mer mat osv.

Egoet drives av en grunnleggende frykt og er både den indre kritikeren og samtidig offeret. Egoet farger de linsene vi betrakter verden gjennom og gjør at vi kontrolleres av vår frykt. Da klarer vi ikke å skinne, slik vi fortjener.

Vi mennesker kan også identifisere oss med egoet og dette forårsaker mye kragler og uro. F.eks hvis noen fornærmer deg vil du kanskje føle deg sint eller verdiløs. Dette er noe egoet ikke finner seg i og da kan egoet ta igjen. Egoet blir lettere tilfredsstilt hver gang det blir forsterket av ytre
omstendigheter. Det kan f.eks forsterket når du er med på sladder, når du prøver å vinne en krangel, når du lyver, når du kjøper klær for å føle deg vel, er besatt av penger, besatt av utseende osv.

Men husk. Egoet er ikke hele deg. Men egoet lyver og manipulerer, slik at du selv identifiserer deg med det. Det er viktig å huske at vi trenger egoet vårt for å overleve i denne verden. Livet vil imidlertid være i bedre flyt hvis egoet tjener og understøtter sjelens kall.

Tips for å jobbe med egoet

Om du føler deg irritert for noe, STOPP OPP.
F. eks dersom servitøren er er travel og frekk, vil du kanskje ønske å klage og hevde deg. Her er det viktig du stopper opp og venter litt. Kjenn på følelsene sine, godta det du kjenner på og vit at det er din ego. Vær her og nå.

Skulle du ha diskusjoner i hodet ditt, stopp opp og aksepter tankene dine. Så prøver du å være her og nå. Hva skjer rundt deg? Hva er det du skal gjøre?

Sist men ikke minst, er det viktig at du er god med deg selv. Egoet er der, men poenget er at vi ikke må la den styre oss totalt. Ta kontroll og vær her og nå.