Affiliate kontrakt

AFFILIATE AVTALE EAMES LEARNING

Eames Learning består av underenhetene Sjelehealing og Mariposa Blanca spansk akademi.

Du erkjenner og godtar at du er en uavhengig kontraktspart og ikke ansatt hos Eames Learning (Selskapet). Som en uavhengig kontraktspart vil du:

  • Være selvstendig næringsdrivende
  • Få utbetalt bonuser basert på videresalg og ikke på antall timer du jobber
  • Om nødvendig skaffe deg organisasjonsnummer
  • Være ansvarlig for eventuelle kostnader i virksomheten din
  • Ikke bli behandlet som en ansatt for skatte- og avgiftsmessige formål
  • Betale alle skatter og avgifter for selvstendig næringsdrivende som kreves dersom det er behov for det

Du er ikke ansatt, handelsagent, forretningskommisjonær eller rettslig representant for Eames Learning. Du er ikke autorisert til å uttale deg eller handle på vegne av Eames Learning.

REGISTRERING:
Følg disse lenkene for å registrere deg som affiliate:

https://sjelehealing.eameslearning.co.uk/min-konto og deretter til

https://sjelehealing.eameslearning.co.uk/affiliate-area


Under din konto vil det dukke opp en unik lenke som kun er din. Denne lenken er gyldig i 24t om gangen. Det vil si: Hvis en person klikker på lenken din og går ut av lenken uten å kjøpe, må personen klikke på linken din på nytt etter 24 timer for å ha full oversikt over all hand

BONUSER:

Du vil få utbetalt bonuser basert på kjøp og salg av produkter/kurs der kjøpere kjøper via deg. Bonusene er som følger:

  • 5% av hele salgssummen for kurs/produkter som kjøpes fra Sjelehealing. OBS: Dette gjelder ikke produkter/kurs/tjenester der selskapet samarbeider med private samarbeidspartnere.


PRIVAT BONUSER:

Etter ETT affiliate salg fra Sjelehealing vil du få tilgang til å motta privat rabattkupong på 10% av hele salgssummen på produkter/kurs om du selv kjøper produkter/kurs/tjenester fra Sjelehealing sin hjemmeside eller direkte med selgeren. OBS: Dette gjelder ikke produkter/kurs/tjenester der selskapet samarbeider med private samarbeidspartnere.

Du vil få 50% rabatt på tjenester kjøpt av Sjelehealing og Sjelehealings kurs. OBS: Dette gjelder ikke produkter eller produkter/kurs/tjenester der selskapet samarbeider med private samarbeidspartnere.

De private bonusene forsvinner etter ett – 1 – år salgs inaktivitet fra deg og du må begynne på  nytt.


OBS: De private rabattkupongen kan ikke brukes av andre. Dersom det blir tilfelle anses det som brudd på avtalen og Eames Learning avslutter umiddelbart samarbeidet.

UTBETALING AV BONUSER:

Bonusene utbetales i en utbetaling den 15. hver 2.måned til din bankkonto eller Vipps. Ved behov runder vi opp og eller ned til nærmeste øre.

Selskapet tar IKKE ansvar for eventuelle gebyrer som blir påkrevd av eksterne utbetalingsaktører.

VED AVSLUTNING ELLER BRUDD PÅ AVTALEN:

Selskapet plikter å gi skriftlig beskjed om endret eller avsluttet samarbeid hvis
-selskapet endrer bonus prosenten
-hvis selskapet av en eller annen blir forsinket med utbetaling
-hvis affiliate misbruker bonusordningen
-hvis selskapet endrer eller sier opp affiliate avtalen med affiliate.

Ved brudd på avtalen mellom partene avsluttes samarbeidet mellom selskapet og affiliate umiddelbart. Selskapet plikter å utbetale eventuelle gjenstående bonuser til affiliate som har blitt registrert til og med oppsagt dato. Alle private bonusordninger blir avsluttet umiddelbart.

ARBEIDSTID:

Du som affiliate bestemmer selv hvor ofte mye innsats du vil legge inn i denne jobben. Selskapet legger ingen press på affiliates innsats eller arbeidstid.

INNSYN:
Du har rett til å be om innsyn i informasjonen vi har om deg og dine salg. Da sender du en skriftlig henvendelse til selskapet. Detaljene dine vil bli fjernet ved avsluttet samarbeid.


Selskapet er takknemlige for samarbeidet!

Eames Learning

sjelehealing@eameslearning.co.uk
mariposablanca-spansk@eameslearning.co.uk
mariposablanca@eameslearning.co.uk


Andover, UK 22/7-2020